Upwards I'm So Cute

Juku 1 v

Juku 1 v Juku 1 v ilme
 © 2006 Rita Nygård

Juku 10 kk

Juku 10 kk edesta Juku 10 kk profiili
 © 2006 Rita Nygård

"Juku" 6 kk

juku_6_kk
 © 2006 Rita Nygård

Juku 3 kk

juku_3_kk
 © 2005 Marko Myllymäki

Juku 5 vko

i-m_so_cute_5_vko juku_5_vko_paa
 © 2005 Rita Nygård

Juku home