Upwards Gilda

  
  NOME ALO 1 -tulos 29.7.2005

  Koeselostus (tuomari Ossi Kähärä)

  1. Haku:                            Aloittaa haun hyvin löytämällä kolme riistaa. kattaa alueen hyvin, löytää vielä kaksi riistaa.
  2. Ohjattavuus:                  Täyttää luokan vaatimukset. Suorittaa tehtävän ohjattuna.
  3. Paikallistamiskyky:         Näkee kummatkin heitot ja selvittää ne itsenäisesti.
  4. Reagointi laukaukseen:   Tarkkaavainen.
  5. Riistan käsittely:             Moitteetonta.
  6. Vesityöskentely:             Työskentelee vedessä.
  7. Jäljestämiskyky:             Selvittää jäljen.
  8. Yleisvaikutelma:             Tasapainoinen, matalalla profiililla töitä tekevä koira. Ohjataan hillitysti. Selvittää kokeen tehtävät hyvin.

gilda_sai_nome_alo_1-tuloksen

 Gilda home